Diensten

In veel non-profit organisaties zijn administraties in voorgaande perioden ingericht. Door externe wijzigingen zoals wet- en regelgeving en financiering zijn de eisen die aan deze administraties worden gesteld veranderd. Ook fusies en samenwerkingsverbanden leiden tot aanpassingen. Rollen en verantwoordelijkheden wijzigen eveneens, organisaties zijn meer resultaatverantwoordelijk, waardoor meer inzicht in producten, resultaten en kosten gewenst is. Daarnaast moet er meer en beter verantwoording aan stakeholders worden afgelegd; zowel in termen van doelmatigheid als rechtmatigheid.

Al deze veranderingen leiden tot meer noodzaak om de financiële administraties op orde te hebben, met adequate registraties en systemen, inzichtelijke stuurinformatie en transparante verantwoordingsinformatie.

VDV biedt ondersteuning om een goede financiële- administratieve basis te verkrijgen, de control op orde te krijgen, intern de deskundigheid op te bouwen en een systeem te ontwikkelen dat effectief en efficiënt inzicht en overzicht biedt.

Ter ondersteuning van de afdeling, al dan niet door ziekte, vertrek en of ontslag kunnen tijdelijk personele problemen in organisaties ontstaan, die veelal snel moeten worden opgelost. Ook kan een veranderende organisatie tot een behoefte aan extra deskundigheid leiden. Het inschakelen van extern personeel is dan een goede oplossing. VDV biedt hiervoor onder meer de volgende diensten aan:

Aansturing en verbetering financiële administraties

 • Inrichten en verbeteren financiële administraties
 • Selectie en aanbesteding (financiële) systemen
 • Inrichten en invoeren financiële systemen
 • Onderzoeken mogelijkheid tot elektronische journaalpostverwerking
 • Deskundigheidsbevordering financiële administratie
 • Invoeren digitale factuurverwerking / workflowsysteem

Planning en Control

 • Ontwikkelen en invoeren P&C-systematiek
 • Opstellen begroting
 • Ontwikkelen en invoeren periodieke stuurinformatie / managementrapportages
 • Realiseren efficiënte aansluiting tussen administratie en rapportages
 • Opstellen jaarrekening
 • Maken van een (meerjaren)investeringsplan

Treasury en betalingsverkeer

 • Opstellen liquiditeits prognose
 • Ontwikkelen treasurymanagement en beleggingsstrategie
 • Inrichten van efficiënt betalingsverkeer